بازدید دکتر محسن رضایی از دانشگاه علوم اسلامی رضوی 22 تیر ماه 1396

شرح گزارش: به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر محسن رضایی از دانشگاه علوم اسلامی رضوی بازدید کرد . دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار اذعان داشت دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاههای شبیه آن شجره طیبه ای است که در اسلامی کردن نهادهای کشور و نزدیکتر کردن آن به ارزشهای اسلامی می تواند مؤثر باشد.
نام عکاس:
تاریخ بارگذاری:

1396/4/22 پنجشنبه

تعداد بازديد: -