آزمون دکتری

شرح گزارش: به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزمون دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی در روز های پنجشنبه و جمعه 29 و 30 تیرماه در محل سالن اجتماعات دانشگاه برگزار گردید.
نام عکاس:
تاریخ بارگذاری:

1396/4/31 شنبه

تعداد بازديد: -