پیش نشست علمی فراورده های حلال

شرح گزارش: پیش نشست علمی فراورده های حلال ، دهم مرداد ماه 1396 در محل دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار گردید.
نام عکاس:
تاریخ بارگذاری:

1396/5/12 پنجشنبه

تعداد بازديد: -