دانشگاه علوم اسلامی
دوشنبه 8 خرداد 1396   19:43:10
معاونت پژوهش

مدیر مرکز پژوهش


علی اصغریار
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

تلفن : 341 داخلی 05132218990
پست الکترونیکیِaasgharyar@gmail.com
نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2

تاریخچه:
مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی با هدف مطالعه و تحقیق در حوزه علوم و معارف قرآنی و ارائه مجله ای تخصصی در این زمینه آذر ماه 74 تشکیل شد. این مرکز از سال 76 در جهت گسترش امر پژوهش در رشته های آموزشی دیگر دانشگاه به تشکیل گروههای پژوهشی جدید در زمینه های حقوق، فلسفه و کلام اسلامی، فقه و اصول و ترجمه مبادرت نمود. اکنون مرکز پژوهش دانشگاه با تغییر در سیاستهای کاری به صورت مرکز خدمات پژوهشی فعالیت دارد.

اهم فعالیتها:
 •  ایجاد زمینه های مناسب و فراهم نمودن امکانات مورد نیاز به منظور رشد و گسترش فعالیت های پژوهشی دانشگاه.
 •  شناسایی، تربیت و بکارگیری دانشجویان علاقمند و مستعد برای انجام فعالیت های پژوهشی.
 •  تنظیم برنامه‏ های پژوهشی دانشگاه در قالب سیاستها و خط مشی‏های مصوب.
 •  تدوین آیین نامه های مربوط به فعالیت های پژوهشی.
 •  بررسی اولیه طرحهای تحقیقی و پیشنهاد طرحهای کلان به شورای پژوهش دانشگاه.
 •  تنظیم بودجه سالانه مدیریت پژوهش بر اساس برنامه های مصوب  و پیشنهاد آن به معاونت پژوهشی.
 •  نظارت بر فعالیت های انتشاراتی دانشگاه.
 •  نظارت بر انجام مطالعات و تحقیقات مصوب.
 •  تهیه پیش نویس قراردادهای تحقیق، تالیف و ترجمه.
 •  برنامه ریزی و برگزاری سمینارها، کنفرانس ها، و نشست های علمی.
 •  برقراری ارتباط با موسسات پژوهشی داخلی و یا خارج از کشور به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله اطلاعات علمی.
 •  نظارت دقیق بر حسن اجرای طرحهای مصوب.
 •  برنامه ریزی و هماهنگی در برگزاری جلسات شورای پژوهشی.
 •  تهیه گزارشهای لازم جهت طرح در شورایپژوهشی دانشگاه.
کارشناسان و متصدیان:
مشخصات شرح وظایف

سمت: مسئول اجرایی پژوهش
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن تماس:32257089-051
پست الکترونیکی:
aasgharyar@gmail.com
پیگیری امور اداری مدیریت پژوهش
پیگیری امور مالی مربوط به حوزه پژوهش
نظارت بر امور واحد نشر و گرافیک
عقد قرارداد با پژوهشگران و اساتید جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و...
پیگیری کلیه امور چاپی حوزه معاونت پژوهشی و مجله تخصصی
انجام هماهنگی لازم جهت برگزاری جلسات شوراهای پژوهشی و جلسات عمومی
سمت: کارشناس خدمات پژوهش
تحصیلات: کارشناسی
تلفن تماس:32218990-051
داخلی357
پست الکترونیکی:
J.Saeedi8@gmail.com
پیگیری جذب و آموزش دانشجویان جهت تربیت پژوهشگر
پیگیری برگزاری کارگاه های آموزشی
پذیرش طرح نامه های پژوهشی و بررسی اولیه
پیگیری انجام طرح ها پژوهشی و اخذ گزارش از مجری و ارایه آن به سفارش دهنده
ارایه و پیگیری تصویب طرح ها در شورای پژوهش دانشگاه و شورای گروه پژوهشی
انجام سایر امور ارجاعی از سوی مدیریت
سمت: کارشناس خدمات پژوهش
تحصیلات: کارشناسی
تلفن تماس:32218990-051
داخلی342
پست الکترونیکی:
طراحی جلد و امور گرافیکی مربوط به کتب و نشریات دانشگاه
طراحی و اجرای بروشورها، تراکت تبلیغی، بنرها، کارت های اداری و مانند آن
پیگیری و نظارت بر کیفیت خروجی جلدهای طراحی شده و آماده چاپ در چاپخانه
رعایت و کنترل جنبه‌های فنی و چارچوب‌های از پیش تعیین شده
انجام سایر امور ارجاعی از سوی مدیریت
امیرحسین فرامرزی
سمت: مسئول انتشارات
تحصیلات: کارشناسی
تلفن تماس:32236817-051
پست الکترونیکی:
نظارت کامل بر روند خرید، فروش، تسویه حساب با فروشنده ها، آمارگیری و...
نظارت بر فروش روزانه، انجام هماهنگیهای لازم با دیگر بخشهای دانشگاه
نظارت بر تحویل کتب چاپ شده توسط مدیریت پژوهش و مجلات تخصصی دانشگاه
تنظیم درخواست خرید از مراکز پخش و فروش و تحویل کتب خریداری شده
تنظیم فاکتور فروش منشورات دانشگاه و ارسال به شهرستانهای مورد نظر
تسویه حساب و پیگیری تسویه با ناشرین خریدار و یا نمایندگی ها
پیگیری مبادله منشورات دانشگاه یا کتب مورد نیاز انتشارات
پیگیری و انجام هماهنگیهای لازم جهت شرکت در نمایشگاه های کتاب
رضا وفایی
سمت: کارشناس خرید و توزیع کتاب
تحصیلات: دیپلم
تلفن تماس:32218990-051
داخلی 269
پست الکترونیکی:
تهیه آمار فروش منشورات دانشگاه و غیر دانشگاه به صورت روزانه و دوره زمانی ده روزه
تهیه گزارش از کتب فروخته شده و درخواست خرید کتب مورد نیاز
تهییه آمار ناشرین مرتبط با موضوعات نشر دانشگاه و تهیه آدرس، و دیگر مشخصات آنها
پیگیری حوالجات ارسالی به حساب انتشارات
تعریف کتب خریداری شده برای نرم افزار فروش
مطالعه وبررسی احتیاجات مراجعه کنندگان از نظر مواد و عناوین
تهیه وتعیین فهرست کتابها براساس درخواستهای واصله
انتخاب کتب جدید که باید تهیه شود و انجام فعالیتهای مربوط به سفارش وتحویل کتاب
تهیه گزارشهای مورد لزوم
امیر زرگر
سمت: متصدی خرید کتاب و نشریات
تحصیلات: دیپلم
تلفن تماس:32218990-051
داخلی 269
پست الکترونیکی:
صدور فاکتور فروش روزانه برای هر مشتری و تنظیم تحقیق مورد نیاز
صدور فاکتور خرید طبق تعریف کتابها
صدور فاکتور فروش عمده با تخفیف‌های مورد نظر جهت ارسال به شهرستانها
تحویل کتب خریداری شده از باربری و شمارش دقیق طبق فاکتورهای ارسال شده
مرتب سازی کتب جهت انبارگردان

تحویل کتب خریداری شده از باربری و شمارش دقیق طبق فاکتورهای ارسال شده
مرتب سازی قفسه های کتب داخل فروشگاه و جایگزینی کتب فروخته شده
انجام مأموریتهای اداری داخل شهری
 

تعداد بازديد اين صفحه: 4863