تقویم آموزشی


باسمه تعالی
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
تقویم آموزشی سال تحصیلی 1396- 1395
 
الف)- نیم‌سال اول(17 هفته)
 
ردیف
برنامه
روز و تاریخ
          1           
شروع کلاس‌ها
شنبه 27 شهریور(پانزدهم ذی الحجه)
          2           
حذف و اضافه
شنبه 27 شهریور لغایت دوشنبه 29 شهریور
          3           
انتخاب واحد نیم‌سال بعد
شنبه 13 آذر(سوم ربیع الاول)
          4           
پایان حذف تکدرس
پنجشنبه 18آذر(هشتم ربیع الاول)
          5           
پایان کلاس‌ها
پنج شنبه 23 دی(13 ربیع الثانی) 
          6           
شروع امتحانات
دوشنبه 27دی(17ربیع الثانی)
          7           
پایان امتحانات
سه شنبه 12 بهمن(دوم جمادی الثانی)
 
ب)- نیم‌سال دوم(16 هفته)
 
ردیف
برنامه
روز و تاریخ
          1           
شروع کلاس‌ها
شنبه 23 بهمن(13 جمادی الاول)
          2           
حذف و اضافه
شنبه 23 بهمن لغایت دوشنبه 25 بهمن
          3           
تعطیلات نوروزی
پایان روز پنج‌شنبه 26 اسفند(17 جمادی الثانی)
          4           
شروع کلاس‌ها بعد از نوروز
دوشنبه 14 فروردین
          5           
پایان حذف تکدرس
پنج‌شنبه 28 اردیبهشت
          6           
انتخاب واحد ترم تابستان
شنبه 9 اردیبهشت
          7           
انتخاب واحد نیم‌سال بعد
شنبه ششم خرداد
          8           
پایان کلاس‌ها
پنج شنبه 25 خرداد
          9           
شروع امتحانات
دوشنبه 29 خرداد
        10         
پایان امتحانات
پنج شنبه 15 تیر
 
ج)- دوره تابستانی
 
ردیف
برنامه
روز و تاریخ
          1           
شروع کلاس‌ها
دوشنبه 26 تیر
          2           
پایان کلاس‌ها
پنج شنبه 2 شهریور
          3           
شروع امتحانات
شنبه 4 شهریور
          4           
پایان امتحانات
‌سه شنبه هفتم شهریور