فلسفه و کلام اسلامی -کارشناسی ارشد


عنوان دانشجو استاد راهنما سال

 1

تجربه دینی از دیدگاه علامه اقبال لاهوری محمدحسنین شیخ غلامحسین ابراهیمی دینانی 1380

 2

تصحیح کتاب خطی اوصاف القری فی صفات الاولیاء در سیر و سلوک سیدمجید میردامادی محمود یزدی مطلق 1380

 3

تصحیح نسخه خطی هیولا از مرحوم خضری عبدالعلی بهادری غلامحسین ابراهیمی دینانی 1380

 4

تصحیح قوای نفس ملا حمزه گیلانی علی قربانی فشکچه غلامحسین ابراهیمی دینانی 1380

 5

تصحیح کتاب عون اخوان الصفا فی تلخیص الهیات الشفاء محمد قربان نیا میرک محله غلامحسین ابراهیمی دینانی 1380

 6

مهمترین اختلاف نظرها ی شیعه و اهل سنت در مهدویت مصطفی اسفندیاری غلامحسین ابراهیمی دینانی 1380
 7 اثبات واجب از مرحوم محمدابن احمد گیلکی (تصحیح نسخه) سیدمحمد مظفری محمود یزدی مطلق 1380

 8

تصحیح خطی اصول دین محمد شفیع استرآبادی عبدالکریم رضائی محمود یزدی مطلق 1380

 9

معرفت نفس در سیر و سلوک الی الله سیدرضا یوسفی صادق لاریجانی 1380

 10

حق طبیعی در فلسفه غرب و جایگاه آن در اسلام احمد رزمخواه صادق لاریجانی 1381

 11

ماهیت حق و ریشه های آن محمد سلامی صادق لاریجانی 1381

 12

آراء کلامی سیدمرتضی قسمت خداشناسی سیدحسین ضیائی محمود یزدی مطلق 1381

 13

ارتباط نفس با بدن محمداسحاق عارفی عزیزالله فیاض صابری 1381

 14

بررسی نفس در آیات و روایات علی رضا علی پور غلامحسین ابراهیمی دینانی 1381

 15

آراء و اندیشه های کلامی امام خمینی(ره) ناصر محمدی محمود یزدی مطلق 1381

 16

علم غیب جواد رقوی عزیز اله فیاض صابری 1382

 17

دین از دیدگاه اخوان الصفا سیدحسین غریفی نژادیان عزیز اله فیاض صابری 1382

 18

امامت از دیدگاه سید مرتضی علم الهدی و قاضی عبدالجبار معتزلی سیدابراهیم صابری عزیز اله فیاض صابری 1382

 19

آثار مترتب حرکت جوهری حسن رضایی خاوری عزیز اله فیاض صابری 1382

 20

ساحت غیبی اهل بیت(ع) بحث تطبیقی فلسفه و عرفان و دین صادق خادمی سیدمرتضی حسینی شاهرودی 1383

 21

سعادت و شقاوت و عوامل آن در نهج البلاغه سیدهادی هاشمی نیا غلامحسین ابراهیمی دینانی 1383

 22

غرض و غایت افعال الهی محمود غلامی جامی سیدمرتضی حسینی شاهرودی 1383

 23

بررسی بدیهیات از نظر متفکران اسلامی نبی سبحانی غلامحسین ابراهیمی دینانی 1384

 24

علم و جهل در نهج البلاغه میرحسین ضیائی عزیز اله فیاض صابری 1384

 25

دین و اخلاق محمدعلی ندائی احدفرامرز قراملکی 1385
 26 اراده الهی از دیدگاه شیخ مفید ـ علامه و اسپینوزا حمید حسین نژاد محمدآبادی غلامحسین ابراهیمی دینانی 1385

 27

بررسی تطبیق رستگاری و نجات در ادیان روح اله زینلی غلامحسین ابراهیمی دینانی 1386

 28

عالم برزخ از دیدگاه حکمت متعالیه و روایات محمد سجادی عباس آبادی سیدمرتضی حسینی شاهرودی 1386

 29

شرح حال و آراء فلسفی شیخ ابوالحسن عامری محمد مغربی قلعه شیری غلامحسین ابراهیمی دینانی 1386

 30

تصحیح و تعلیق کتاب مبدأ و معاد (نصیری) علیرضا ذاکری عزیز اله فیاض صابری 1386

 31

خاتمیت و تکثر ادیان محمدحسن منصوری زینی بیوک علیزاده 1387
 32  فرقه های کلامی عصر امام رضا علیه السلام  حسین شریعتی نژاد  بیوک علیزاده 1387
 33  بررسی تصاویر برهان صدیقین در تاریخ فلسفه اسلامی  روح اله فدوی بنده قرائی  علیرضا کهنسال 1387
 34  علم پیامبر(ص) و امام در تفاسیر عقلی (فلسفی و کلامی) قرآن و حدیث  مهدی یعقوبی رافی  سیدمرتضی حسینی شاهرودی 1387
 35  بررسی مقایسه ای قوه و فعل در فلسفه ابن سینا ,‌ابن رشد و شیخ اشراق  حسین مهدوی پارسا  عزیز اله فیاض صابری 1387
 36  مباحث معرفت شناختی در اندیشه استاد مطهّری  حسین علی محمدی  حسین غفاری 1388
 37  فطرت و دیدگاه تفکیک راجع به آن  غلامعلی مقدم  حسین غفاری 1388
 38  علم خدا به جزئیات از دیدگاه ابن سینا و ملّاصدرا  محمدمهدی کمالی غلامحسین ابراهیمی دینانی 1388
 39  بررسی توحید ربوبی از منظر فلسفه و کلام اسلامی  محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند  علی علمی سولا 1389
 40  مسئله عالم مثال در فلسفه اسلامی و بررسی آرای معاصرین  مجید ضیایی قهنویه  علیرضا کهنسال 1390
 41  حوارات عقلیه مع الطائفه الشیعه الانثی عشریه فی الاصول  حسن مرادی   علی علمی سولا 1390
 42  بررسی اصالة الوجود و تاریخچه آن  حمیدرضا کدخدا  علیرضا کهنسال 1390
 43  بدا و نسخ در کلام، کتاب و سنّت  مصطفی میرزایی  عزیز اله فیاض صابری 1390
 44  نهج البلاغه و آرمان شهر انسانی با نگاهی به آراء حکماء اسلامی  مهدی جعفری فر   علی علمی سولا 1390
 45  داوری بر داوری های قطب الدین رازی در مباحث منطقی شرح اشارات  فردین جمشیدی مهر  علیرضا کهنسال 1391
 46  رابطه مدرِک با مدرَک  محمد اردمه  عزیز اله فیاض صابری 1391
 47  تصحیح و تحقیق حواشی و تعلیقات میرزا هاشم اشکوری رشتی بر امور عامه اسفار اربعه و مقایسه آن با حاشیه حکیم سبزواری  علی رستمیانی  سید محمد موسوی بایگی 1391
 48  داوری برداوری های قطب الدین رازی در نمط چهارم شرح اشارات  مهدی احمدی قادیکلائی  علیرضا کهنسال 1392
 49 بررسی معاد جسمانی از نظر ملاصدرا با نقد اشکالات سعید فامیل دردشتی سیدعلی حسینی شریف دفاع شده
 50 تبیین چگونگی ادراک حسی در حکمت اشراقی ، صدرایی ، وسینوی حسین ایمانی مقدم حسین غفاری دفاع شده
 51 تصحیح انتقادی حواشی میرزا هاشم آملی وسید ابوالحسن قزوینی در اسفار ابوالحسن کیانی محمد موسوی بایگی دفاع شده
 52 معاد جسمانی در نگاه ملاصدرا و متکلمین علی اصغر صفدری سیدعلی حسینی شریف دفاع شده
 53 نقدوبررسی دیدگاه فخررازی در امامت (خلافت) رضا نگاری خواه مصطفی اسفندیاری دفاع شده
 54 نقش بدن درپیدایش کیفیات نفسانی (علم ،لذت و الم،خلق)ازنظرملاصدراوابن سینا جواد پارسایی حسین غفاری دفاع شده
 55 فاعلیت الهی ازدیدگاه حکمت متعالیه و نظریه تفکیک عسکری اسدی محمداسحاق عارفی دفاع شده

بيشتر