رشته علوم قرآنی و حدیث-کارشناسی ارشد


ردیف عنوان دانشجو استاد راهنما سال

1

آفات و آسیبهای رفتاری انسان از نگاه قرآن محمد نوروزی محمدعلی مهدوی راد

1379

2

درجستجوی کتاب علی(ع)

سیدعلی سجادی زاده

کاظم مدیرشانه چی

1379

3

کمال انسان درقرآن

ابوالقاسم حسن پور

محمدهادی معرفت

1379

4

نیازهای انسان ازدیدگاه قرآن وسنت

سیدمحمودمرویان حسینی

محمدهادی معرفت

1379

5

وحی ازدیدگاه علامه طباطبایی

میرزاعلیزاده

محمدهادی معرفت

1379

6

هماهنگی وتناسب درساختارقرآن کریم

حسن خرقانی

محمدهادی معرفت

1379

7

علوم قرآنی درگفتارمعصومان(ع)

علی اصغرناصحیان

محمدهادی معرفت

1379

8

دیدگاههای مستشرقین پیرامون وحیانی بودن قرآن

محمدابراهیم روشن ضمیر

محمدهادی معرفت

1379

 9  بررسی مقایسه ای تطبیقی بین کتاب التفسیرالمفسرون از ذهبی و معرفت  غلامحسین مریچگانی  مرتضی ایروانی 1379
 10  اصول مشترک ادیان ابراهیمی در قرآن و عهدین  سید مهدی احمدی نیک  محمد هادی معرفت 1379
 11  روش شناسی تفسیر معصومان(ع)  علی اکبر رستمی  محمد هادی معرفت 1379
 12  نسخه خطی حاشیه بر انوار التنزیل شیخ بهایی  غلام رضا شهرکی فلاح محمود یزدی مطلق 1379
 13  هدایت و مبانی آن در قرآن  محمد دارینی محمدعلی مهدوی راد 1379
14

ارزشهای انسانی اخلاقی درقرآن

علی اصغرباخدا

محمدعلی مهدوی راد

1380

15

بررسی قصص قرآن قصه حضرت ابراهیم (ع)

مهدی ابوذری

مهدی آصفی

1380

16

خاتمیت وجامعیت اسلام ازدیدگاه قرآن

افراسیاب محمدی فیروز

محمدهادی معرفت

1380

17

کنزالدقائق مشهدی وروش تفسیری او

سیدجلال حسینی

محمدهادی معرفت

1380

18

وحی درقرآن وسنت

رضاحق پناه

مرتضی ایروانی

1380

19

مبانی شیخ طوسی دررفع تعارض اخباردراستبصار

سیدعلی دلبری

محمدهادی معرفت

1380

20 طبری و تفسیر او در بوته نقد سید محمد تقی شوشتری  محمد هادی معرفت 1380
21  بررسی آیات موهمه تناقض  محمد ابراهیم شادمانی  غلامحسین ابراهیمی دینانی 1380
22

بررسی جایگاه سیاق آیات درتفسیرالمیزان

مصطفی محمودی صاحبی

محمد علی مهدوی راد

1381

23

بررسی مبانی آراءتفسیری سرسیداحمدخان هندی

سید زوارحسین نقوی

محمدهادی معرفت

1381

24  انبیاء در قرآن و عهدین  علی باقری علی مهدی زاده 1381
25  مبانی تشیع در قرآن بروایت علامه حلی در نهج الحق  علی جلائیان اکبر نیا محمد هادی معرفت 1381
26

اعتدال درقرآن وحدیث

ابوذرکریمی

محمدعلی مهدوی راد

1382

27

روش شناسی فقه الحدیثی فیض دروافی

محمدعلی بازوبندی

محمدعلی مهدوی راد

1382

28

سبک علامه در نقد نظرات تفسیری مخالف

سیدرضا موسوی کانی

محمدواعظ زاده خراسانی

1382

29

زنان درقرآن

علی اکبر قائمی منش

محمدواعظ زاده خراسانی

1382

30

شرح خطبه قاصعه امام علی(ع)

غلامحسین کمیلی

محمدهادی معرفت

1382

31

قرآن ومعرفی چهره پنهان نفاق

محمدمیرزائی

محمدهادی معرفت

1382

32  استکبار از دیدگاه قرآن و حدیث  جعفر شکری صادقی محمد هادی معرفت 1382
33  العقاید الاسلامیه فی الصحیفه السجادیه  محمد حسین المظفر محمدواعظ زاده خراسانی 1382
34

اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و روایات با نگاهی به روشهای مقابله با مفاسد اقتصادی

جواد ایروانی

محمد رضا حکیمی

1383

35

روش موضوعی در تفسیر قرآن

رضا علی عزیزی

محمد هادی معرفت

1383

36

قسم درقرآن کریم

سیدعقیل حیدرریدی

محمدهادی معرفت

1383

37  آسیب حکومت و حاکمان در نهج البلاغه  علی جباری فیروزجاه  محمد واعظ زاده 1384
38 ادب انبیاء در قرآن و مقایسه آن با تورات و انجیل محمد حیدری محمدهادی معرفت 1384
39 بازکاوی معاد در قرآن و نقش سازنده آن در فرد و جامعه غلام نبی گلستانی محمدهادی معرفت 1384
40 بحران معنویت و راهکارهای هدایتی قرآن یعقوب برزگرشانی محمد واعظ زاده 1384
41 پیامهای اخلاقی تربیتی در آیات الاحکام محمدجواد پارسا محمدعلی مهدوی راد 1384
42 تجلی کلام الهی در حماسه حسینی محسن نورائی محمدعلی مهدوی راد 1384
43 خردورزی از منظر قرآن و روایات یداله وحدانی نیا سیدمحمدباقر حجتی 1384
44 گستره آموزه های تشریعی قرآن علی راد محمدهادی معرفت 1384
45 نبوت در نهج البلاغه علی قلی زاده محمدعلی مهدوی راد 1384
46 نقد محتوایی حدیث، ‌راهها و روشها علی نصرتی محمدهادی معرفت 1384
47 آرامش و اطمینان در قرآن نبی الله صدری فر محمدهادی معرفت 1385
48 آسیب شناسی حکومت دینی از دیدگاه امام علی(ع) غلامرضا پیشقدم محمدهادی معرفت 1385
49 راهبردهای تربیتی امام علی (ع) در نامه 31 نهج البلاغه عباس محمدرضاپور زرجوع محمدباقر فرزانه 1385
50 روش های تربیتی انبیاء در قرآن سیدابوالقاسم موسوی محمدعلی مهدوی راد 1385
51 مبانی جامعه دینی در قرآن محمد قربان زاده محمدهادی معرفت 1385
52 اهداف و مقاصد سوره مبارکه مائده ماشااله اسمعیل نیا محمدحسن رستمی 1386
53 تناسب آیات سوره بقره محمدعلی فیض آبادی محمدعلی مهدوی راد 1386
54 جامعه مطلوب از دیدگاه علی (ع) و روشهای مقابله با مفاسد اجتماعی مهدی برفرازی محمدعلی مهدوی راد 1386
55 روش شناسی تفاسیر ائمه اطهار(ع) در تفسیر البرهان و نور الثقلین حسن غلامی قهجاورستانی محمدعلی مهدوی راد 1386
56 روشهای تربیتی امام علی(ع) در نهج البلاغه جواد اویش طاهری محمدباقر فرزانه 1386
57 فقر و غنا از منظر قرآن و حدیث سیدابراهیم بنی هاشمی چهارم محمد حکیمی 1386
58 گستره مفهوم ذکر در کتاب وسنت حسن عزیزی محمدباقر فرزانه 1386
59 مدینه مهدویه با مشخصات جامعه پس از ظهور در منظر قرآن و حدیث حسین میرزایی ملک آباد محمدعلی مهدوی راد 1386
60 نحوه تعامل علامه حلی با حدیث ( بررسی مبانی فقه الحدیث) مجید بخشی محمدهادی معرفت 1386
61 امام از منظر فرقه شیخیه و نقد آراء ایشان شهرام صحرائی محمدعلی مهدوی راد 1387
62 اندیشه های اخلاقی امام علی(ع) در نهج البلاغه حمید انصاری بایگی محمد واعظ زاده 1387
63 بنیادهای تمدن سازی در المیزان و مقایسه آن با تفسیر المنار سیدمحمدعلی حسنی سیدمحمدباقر حجتی 1387
64 پژوهشی در احادیث و روایات طبّی (با بررسی سندی احادیث) محمدجواد شجاعی شکوری سیدمحمدباقر حجتی 1387
65 روش تبلیغی انبیاء در قرآن محمدحسین ایروانی محمدباقر فرزانه 1387
66 کتابشناسی توصیفی افسانه تحریف قرآن محمد مولوی سیدمحمدباقر حجتی 1387
67 آثار فردی و اجتماعی نماز در آیینة آیات و روایات مجید نصیری محمدحسن رستمی 1388
68 اصول حاکم بر رفتارهای اقتصادی از دیدگاه امیرالمؤمنین ع سیدمحمدصفا صداقت سیدمحمدباقر حجتی 1388
69 امام شناسی از دیدگاه احادیث رضوی سیدمحمدحسین موسوی محمد واعظ زاده 1388
70 امام شناسی در زیارات غلامرضا رضوی دوست محمدحسن رستمی 1388
71 جامعه ایده آل در طرح نظام سیاسی اسلام سیدمجتبی مهاجرزاده غلامحسین ابراهیمی دینانی 1388
72 جایگاه صبر در رسالت انبیاء سیدمحمدحسن موسوی فخر علی مهدی زاده 1388
73 روشهای مواجهه با رفتار منفی در آموزه های دینی علی سجادی منش سیدمحمدباقر حجتی 1388
74 شیوه های استدلال انبیاء(ع) در قرآن سیدعلیرضا قرشی سنو سیدمحمدباقر حجتی 1388
75 کارگزاران و مردم از دیدگاه قرآن و روایات محمد شهرآبادی محمدباقر فرزانه 1388
76 کفایتها و کاستی ها در اعجاز علمی قرآن آرش ضیایی هولاسو محمدعلی رضایی اصفهانی 1388
77 اتّحاد و همبستگی از دیدگاه قرآن و حدیث رضا سلامی محمد واعظ زاده 1389
78 تأمین بهداشت روانی در اجتماع از منظر قرآن و حدیث مصطفی احمدی فر محمدعلی رضایی اصفهانی 1389
79 رابطه مسلمین با کفار (اهل کتاب) از نظر قرآن و سنت مهدی رفعتی نژاد سیدمحمدباقر حجتی 1389
80 سیمای پیامبر(ص) در صحیحین و نقد آن از نگاه قرآن حسین یوسفی سیدمحمدباقر حجتی 1389
81 علوم قرآنی در سخن رضوی و مبنای تفسیری امام رضا (ع) محمدحسین حسین پور محمدحسن رستمی 1389
82 عوامل و ریشه های اختلافات اجتماعی از منظر قرآن و حدیث حبیب یوسف نژادخواجه بلاغ محمد امامی 1389
83 مبانی فقه الحدیثی ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی مرتضی کشاورزخضربیگی مهدی مروارید 1389
84 نقش آرای تفسیری در ترجمة قرآن عبداله غلامی محمدعلی رضایی کرمانی
 
1389
85 بررسی تأثیر قرآن در تطوّر دانش ریاضیات دوره اسلامی با تأکید بر دانش فرایض قاسم شهری مجید معارف 1390
86 بررسی و نقد نظریه ساختار پیوستة قرآن کریم در تفسیر الأساس مهدی نوید سیدمحمدباقر حجتی 1390
87 تصویر قرآن از جاهلیت و مقایسه اجمالی آن با جاهلیت معاصر احمد آل سلیمان محمدعلی مهدوی راد 1390
88 تمدن بنی اسرائیل در قرآن محسن چراغی سیدمحمدباقر حجتی 1390
89 توکل از دیدگاه قرآن، حدیث و روان شناسی و پیوند آن با اعتمادبه نفس قدمعلی عمادی اندانی جواد ایروانی 1390
90 سیرة عملی معصومین(ع)در الگوی تولید و مصرف مدبّرانه سیدمحسن حسینی دولت آباد جواد ایروانی 1390
91 عقلانیت و خرافه زدایی در پرتو قرآن و حدیث جواد رنجبر محمدعلی مهدوی راد 1390
92 مبانی و روشهای تفسیری امام رضا (ع) سیدمحمدعلی بازقندی محمدعلی رضایی اصفهانی 1390
93 نیازهای معنوی انسان از منظر قرآن و برخی مکاتب عرفانی نوظهور علی عطاریان شاندیز محمدتقی فعالی 1390
94 بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و حدیث با اعلامیه و کنوانسیون حقوق کودک مهدی عبادی جواد ایروانی 1391
95 تبیین جایگاه امامت از دیدگاه امام رضا(ع) سیدابوالقاسم حسینی زیدی محمدعلی مهدوی راد 1391
 96  اصول حاکم برروابط اعضای خانواده مستخرج ازقرآن وسیره  مهدی کرامتی  محمدابراهیم روشن ضمیر  1392
 97  نقدوبررسی روایات فضائل سوره های قرانی  مهدی ملائی  سیدعلی دلبری  1392
 98  گذرازبحران فتنه های سیاسی ازنگاه قران ونهج البلاغه  سیدضیاء سجادی فر  رضا حق پناه  1392
 99  مبانی قرانی نهضت امام حسین علیه السلام  یاسر دلشاد  محسن نورائی  1392
 100  عوامل موفقیت در قرآن و حدیث  محمدرضا مشکانی  محمدعلی مهدوی راد  1392
 101  سیمای ادب گفتاری ورفتاری در قران  روح الله سیدالحسینی  رضا حق پناه  1392
 102  مدیریت فرهنگی در قرآن کریم  نعمت فیروزی  رضا حق پناه  1392
 103 تقریب ادیان و مذاهب در آموزه های رضوی  محمدرضا انجم شعاع  احمد مبلغی  1392
 104   پاسخگویی به مشکلات اجتماعی جوانان با استفاده از آموزه های اسلامی (بحران هویت، انحرافات جنسی و اعتیاد)  سیدعلی اصغر حسینی محمدآباد  سیدمحمدباقر حجتی  1392
 105  روشهای تأمین بهداشت روانی فرد در قرآن و سنّت  سیدابوذر حسینی محمدآباد  سیدمحمدباقر حجتی  1392
 106  ساختارآیات پایانی قرآن کریم  حمزه قویدل خضربیگی  حسن خرقانی  1392
 107  اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث  مرتضی رخیده دخت  جواد ایروانی  1392
 108  جایگاه قرآن و حدیث در نزد علویان شیعه در سوریه  معروف ناصر  علی خیاط  1392
 109  روابط اجتماعی در نهج البلاغه  علاء الشیخ  رضا حق پناه  1392
 110  روش شناسی تفاسیر کامل و ناقص قرآن کریم در سوریه  حسام عابدین  محمدعلی مهدوی راد  1392
 111  محقق نراقی و اصول و قواعد رجالی در مستندالشیعه  سیدمحمدصادق موسوی  سیدعلی دلبری  1392
 112  معیارهای پذیرش روایات تفسیری با تاکید بر متون تفسیری  علی عربی آیسک  جواد ایروانی  1392
 113  بررسی تناسبات درون سوره ای و بین سوره ای سور زهراوان (بقره و آل عمران)  مرتضی نوروزی  محمدعلی رضایی کرمانی نسب پور  1392
 114  یأس در زندگی، زمینه ها، آثار، راهکارها  سیدمحسن مدرس وامقی  سیدمحمدباقر حجتی  1392
 115  مدیریت احساسات و عواطف انسان در آموزه های اسلامی  حامد زارعی  جواد ایروانی  1392
 116  موانع رشدفرهنگی درقران وحدیث  امین رمضانیان دوغائی  محمدابراهیم روشن ضمیر  1393
 117  آزادی از دیدگاه قرآن و روایات  قاسم موحدی پناه  غلامحسین ابراهیمی دینانی  دفاع نشده
 118  ایجاز حذف در قرآن کریم  جواد محمدزاده خضربیگی  محمدعلی مهدوی راد  دفاع نشده 
 119  بازتاب معارف قرانی درنامه ۳۱نهج البلاغه  علی غفوری منش  محمدعلی مهدوی راد  1393
 120  بررسی عالم برزخ از نگاه قرآن ، روایات و دانشمندان  محمدجواد فیروزی  محمداسحاق عارفی   دفاع نشده
 121  پاسخ های قرآن به پرسش های عقل و فطرت انسان  محمدکاظم توحیدی زاده  محمدعلی مهدوی راد   دفاع نشده
 122  پژوهشی در روایات طبی امام رضاعلیه السلام  محمود دلیری توندری  محمدعلی رضایی اصفهانی  1393
 123  تمدن بنی اسرائیل در قرآن  محسن چراغی  سیدمحمدباقر حجتی   دفاع نشده
 124  حضرت مهدی علیه السلام درادعیه معصومان  صالح وزیری زاده  علی خیاط   دفاع نشده
 125  رابطه انسان با خود خدا مردم و طبیعت در صحیفه سجادیه  محمدجواد پیش نمازی رستم کلائی  حسن خرقانی   دفاع نشده
 126  روش های بهره گیری ازقرآن درشرح وتبیین روایات  سیدمهدی خدائی  محمدعلی مهدوی راد 1393
 127  رهبری جامعه اسلامی و ابعاد آن در سوره احزاب  محمدعلی علی پور رشتخوار  محمدباقر فرزانه   دفاع نشده
 128  سلامت از منظر قرآن و حدیث  سیدعلی موسوی  محمدعلی رضایی اصفهانی  1393
 129  سیرة اخلاقی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از دیدگاه قرآن  رضا دارینی  محمدعلی مهدوی راد   دفاع نشده
 130  جرح و تعدیل راویان، معیارها و آثار  سیدمحمود چنارانی محمدی سیدعلی دلبری  1393
 131  موانع تربیت دینی از منظرقران  علی زنگنه ابراهیمی  سیدعلی سجادی زاده  1393
 132  نقش اعتقادات درپیشگیری از اختلالات روانی از منظرقرآن وحدیث  محمدرضا قلیان  سیدجعفر علوی  1393
 132  نقش بینش ها وباورهای دینی در کارامدی فرددرحوزه اقتصاد  محمد گریوانی  جواد ایروانی   1393
 134  نقش قرآن درتوجه مسلمانان به علم وتاثیرآن درپیدایش تمدن اسلامی  محمود علی محمدی  علیرضا روحی 1393
35 اصول جنگ نرم در قرآن و حدیث روح اله سعیدی فاضل محمد میرزائی 1393
36 بررسی حیات برزخی از نگاه قرآن و روایات محمدجواد فیروزی محمداسحاق عارفی 1394
37 امام رضا علیه السلام الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رضا مرشدلو جواد ایروانی 1394
38 بررسی روایات تفسیری امام رضا علیه السلام درسوره انعام علی اکبر نوده سیدعلی سجادی زاده دفاع شده
39 بررسی و تحلیل روایات تفسیری امام رضا ع سوره اعراف حر ریاحی جواد ایروانی دفاع شده
40 بررسی و تحلیل روایات تفسیری امام رضا ع سوره مائده هادی مروی سیدعلی سجادی زاده دفاع شده
41 بررسی و تحلیل روایات تفسیری امام رضا ع سوره مریم تا مؤمنون علی اسدیان سیدعلی دلبری دفاع شده
42 حضرت مهدی علیه السلام درادعیه معصومان صالح وزیری زاده علی خیاط دفاع شده
43 رهبری جامعه اسلامی و ابعاد آن در سوره احزاب محمدعلی علیپور رشتخوار محمدباقر فرزانه دفاع شده
44 مبانی و روش های فهم حدیث از دیدگاه آیت الله محسنی عصمت الله خلیلی سیدعلی دلبری دفاع شده

بيشتر