رشته علوم قرآنی و حدیث-دکتری


 
  عنوان دانشجو استاد راهنما سال

1

آیات مورد استناد در علم اصول فقه رضا حق پناه مصطفی اشرفی

1388

2

آسیب شناسی فهم حدیث

سیدعلی دلبری

محمدعلی مهدوی راد

1389

3

 اسلام و محیط زیست

محسن نورایی

سیدمحمد باقر حجتی

1390

4

بازتاب قرآن در ادعیه معصومان ع

علی خیاط

محمدعلی مهدوی راد

1389

5 جریان شناسی تفاسیر قرن 13 و 14 شبه قاره هند سیدزوار حسین شاه سیدمحمدباقر حجتی 1389
6 زیباشناسی قرآن (بررسی جلوه های زیبائی در سبک بیانی قرآن) حسن خرقانی محمدعلی مهدوی راد 1388
 7  گستره اسباب نزول در تفاسیر متقدّمان شیعه (تفسیر قمی، فرات کوفی، عیّاشی و تبیان شیخ طوسی)  سیدمهدی احمدی نیک  سیدمحمد باقر حجتی  1389
 8  گامی به سوی تقریب با سیری در فقه صحیح بخاری  سیدعلی سجادی زاده  علی علمی اردبیلی  1390
 9  جایگاه قصص قرآن درتفاسیرعصری برمبنای المیزان ،من وحی القران ، فی ظلال القرآن و التحریر.التنویر  محمد میرزائی  محمدعلی مهدوی راد  1392
 10  مبانی و روشهای فهم و نقد حدیث در نگاه شیخ اعظم انصاری  علی نصرتی  محمدعلی مهدوی راد  1392
 11  نهج البلاغه و فقه  محمدحسن قاسمی  روح اله آخوندی  1392
 12  تجلّی قرآن در انقلاب اسلامی و حیات مبارزاتی و مدیریتی امام خمینی (ره)  علی اکبر رستمی محمد واعظ زاده خراسانی  دفاع نشده
 13  تربیت جنسی در آموزه های قرآن و حدیث  سیدمحمود مرویان حسینی  سیدمحمدباقر حجتی  دفاع نشده
 14 روش های تربیتی اخلاقی در نگره قرآنی و حدیثی مقام معظم رهبری مصطفی احمدی فر محمدعلی رضایی رنانی (اصفهانی) دفاع شده

بيشتر