.آخرین اخبار
.آخرین رسانه ها

آغاز نخستین طرح پایش سلامت دردانشگاه علوم اسلامی رضوی از امروز

طرح پایش سلامت دانشجویان، اساتید و کارکنان از امروز سه شنبه 29 فروردین در تربیت بدنی دانشگاه علوم اسلامی کلید خورد    1396/1/29 سه شنبه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه طی این طرح در مرحله اول دانشجویان و سپس اساتید و کارکنان دانشگاه با مراجعه به تربیت بدنی دانشگاه در این طرح ثبت نام می نمایند.
این گزارش حاکی است طرح پایش سلامت از ثبت نام تا پایان طرح شصت روز به طول می انجامد و طی آن کارشناسان طرح ضمن انجام تست بادی کامپوزیشن از فرد شرکت کننده معاینه فیزیکی و ساختاری بدن نیز به عمل می آید.
بر اساس این گزارش در مرحله بعدی به شرکت کننده در طرح مذکور برنامه ورزشی، برنامه غذایی و یک برنامه حرکات اصلاحی ورزشی ارائه خواهد شد و در نهایت بعد از شصت روز با مراجعه مجدد و انجام مجدد تستهای ورزشی میزان پیشرفت طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
طرح پایش سلامت به همت تربیت بدنی دانشگاه برگزار شده و به این کیفیت نخستین بار است که در یک مرکز علمی اجرا می شود.
بنا بر اعلام تربیت بدنی دانشگاه بعد ار اجرای طرح مذکور، پایش روانی دانشجویان نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
.