.آخرین اخبار
.آخرین رسانه ها

علم معنا شناسی از مباحث تاثیر گذار و ضروری در مطالعات قرآنی است

حجت الاسلام والمسلمین دکتر قائمی نیا در نشست تخصصی قرآن پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی : معنا شناسی قرآن عملا و منطقا بر تفسیر قرآن تقدم دارد و اگر بخواهیم قرآن را تفسیر کنیم باید اول معنا شناسی را بدانیم    1395/10/21 سه شنبه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، اولین جلسه از سلسله نشستهای تخصصی قرآن پژوهشی به همت دانشگاه علوم اسلامی رضوی و با همکاری مدیریت حوزه علمیه  عالی خراسان و مدرسه قرآن و حدیث برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا ، استاد حوزه علمیه قم در جمع  طلاب و دانشجویان شرکت کننده در اولین نشست تخصصی قرآن پژوهی گقت : مباحث معنا شناسی در سنت اسلامی زیاد به چشم می خورد ودرعلم اصول ، فلسفه ، ادبیات نیز به وفور به چشم می آید.

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ وتمدن اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت پرداختن به معنا شناسی شناختی قرآن کریم گفت دانش معنا شناسی یکی از شاخه های زبان شناسی است و اگر بخواهیم مفهوم یک جمله قرآن را بفهمیم  این علم خیلی به بشریت برای فهم کلام خداوند متعال کمک کند.
حجت الاسلام والملسن دکتر قائمی نیا افزود علوم شناختی تاکید دارند ذهن را تنها با علوم فلسفی نمیتوان شناخت و هیچ علمی نیز بدون ذهن شناسی نمیتوان داشت و مقدمه ذهن شناسی نیز معنا شناسی است .
وی گفت: رابطه زبان با عالم خارج است و زبان آیینه تمام نمای پردازش های ذهن انسان است و وقتی جمله ای را معنی میکنیم در اصل پردازش دهن گوینده است و برای دریافت مفهوم قرآن کریم که کلام خداست به ضرروت معنا شناسی خواهیم رسید.

 
استاد حوزه علمیه قم در ادامه به بیان هدف علم معنا شناسی گفت اگر معنا شناسی شناختی را بر معنا شناسی قرآن تطبیق کنید در معنی شناسی قرآن با ذهن خداوند ارتباط دارید و آنگاه خدا وارد زبان بشر می شود و فهم قرآن بهتر صورت می گیرد . هدف از معنا شناسی پی بردن به مفهوم سازی های الهی است و صرفا نمیخواهیم انچه دیده میشود را بشناسیم بلکه شناخت معانی که با مفهوم قرآن است را خواهیم شناخت.
دکتر قائمی نیا در ادامه نشست گفت: مفهوم سازی های الهی برای این است که قرآن قابل فهم و در قیاس  بشری باشد تا خداوند اطلاعات خود رابه بشر بدهد .

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی در خصوص اعجاز قرآن کریم افزود : در قرآن در هر آیه ای که خدا در حاشیه توجه قرار می گیرد بعد از چند آیه  خداوند در کانون توجه قرار می گیرد و ساختار توحیدی قرآن از جنبه های اسرار آمیز قرآن است که با علم معنا شناسی  میتوان با دقت به کانون توجه آیات رسید و از نکات مهم اعجاز قرآن در مفهوم سازی ها است .
 
حجت الاسلام والمسلمین دکتر قائمی نیا ضمن تاکید بر مفهوم سازی قرآنی گقت خیلی از برداشتهای کلامی ، فلسفی، فقهی  را علم معنا شناسی تغییر میدهد و در خیلی جاها نیز به محقق جهت می دهدوتفسیر قرآن دو جنبه ایجابی و سلبی دارد که در جنبه ایجابی باید گفت کدام آیه با کدام آیه تفسیر می شود ودر جنبه سلبی هم باید گفت کدام آیه با کدام آیه نباید معنی و تفسیر  شود و هر آیه قرآن ناظر به دو یا سه مرحله است و روایات معصومین ما (علیهم السلام ) هم دقت عجیبی در مفهوم سازی قرآن کریم دارند.
در خاتمه استاد حوزه علمیه قم تاکید کرد معنا شناسان به شدت از سیاق مندی کلمات حمایت می کنند و اگر یک یا دو آیه را از سیاق این مکان  به جای دیگر از قرآن ببریم معنی و تفسیر قرآن را تغییر می دهد. 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
.