حقوق جزا و جرم شناسی-کارشناسی ارشد


عنوان دانشجو استاد راهنما سال

1

بلوغ درحقوق جزای اسلامی وحقوق موضوعه

عبدالرضااصغری

عباس شیخ الاسلامی

1379

2

حمایت قانونی ازکرامت انسان درقوانین ایران

یعقوب خاوری

جعفرکوشا

1379

3

اعتیادبه مواد مخدرجرم انکاری یاجرم زدایی درحقوق ایران

حسن حیدری آبادی

جعفرکوشا

1379

4

جرم محاربه وافسادفی الارض درفقه وقوانین کیفری

سیداحمدسجادی نژاد

جعفرکوشا

1380

5

حمایت ازآزادیهای فردی درتحقیقات مقدماتی

محمدصادق اردمه

جعفرکوشا

1380

6

پیشگیری ازاعتیاددرقوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران

محمدگلشنی

جعفرکوشا

1381

7

حمایت ازبزه دیدگی اطفال درحقوق ایران

جمال بیگی

محمدعلی اردبیلی

1381

8

مفهوم عدالت ترمیمی ومصادیق آن درحقوق کیفری ایران

عباس غنی زاده

نجفی ابرندآبادی

1382

9

جرایم اقتصادی

رضا دانشورثانی

جعفرکوشا

1382

10

اجرای حدودوتاثیرزمان ومکان برآن

حسن علی صبوری

سیدمصطفی محقق داماد

1385

11

پولشویی ازمنظر فقه وحقوق موضوعه

محمدباقرگرایلی

نجفی ابرندآبادی

1385 

12 واکاوی آموزه های اسلامی در زمینه پیشگیری از بزهکاری (بر اساس مدل جرم شناسی) کاظم کوهی نجفی ابرند آبادی 1386
 13 آثار حقوقی الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در زمینه جرم انگاری  علی فرخاری حسین میرمحمدصادقی 1389
 14 مطالعه تطبیقی سیاست جنایی حبس زدایی در حقوق و فقه جزائی محمود نصر اصفهانی علی حسین نجفی ابرندآبادی 1389
 15 بررسی توهین به مقدّسات اسلام در فقه و قوانین کیفری ایران  حسن صابر محمدهادی صادقی 1388
 16 بررسی فقهی حقوقی عوامل سالب مسؤولیت کیفری در اساسنامه Icc(امر آمر قانونی، اجبار و اضطرار  مسلم سلگی محمدعلی اردبیلی 1386
 17 بررسی جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فقه امامیه و حقوق  حسن زنگوئی محمد علی اردبیلی 1386
 18 بررسی جرم افترا و نشر اکاذیب در حقوق جزای ایران  براتعلی بی ریاه عباس شیخ الاسلامی 1387
 19 بررسی جنبه های حقوقی - کیفری اطّلاعات نهانی در داد و ستد های بورس  مسلم روانبخش علی حسین نجفی ابرندآبادی 1387
 20 بررسی جبران خسارت بزه دیده در فقه و حقوق  فرید نصرتی عباس شیخ الاسلامی 1388
 21 پیشگیری و کنترل بزهکاری از منظر قرآن و حقوق ایران  محدرضا کمیلی محمدعلی اردبیلی 1386
 22 تأثیر اشتباه موضوعی و حکمی در مسئولیت کیفری  سیدمحمد موسوی مطلق عباس شیخ الاسلامی 1388
 23 تأثیر کرامت انسانی در حقوق جزا  سیدعلی موسوی عباس شیخ الاسلامی 1389
 24 بزه دیده شناسی حمایتی اطفال در فقه و حقوق جزا  عباسعلی ذاکر بنده قرائی محمدعلی اردبیلی 1390
 25 توجیه کیفر در حقوق اسلامی و حقوق عرفی معاصر  علی صابری تولائی علی حسین نجفی ابرندآبادی 1386
 26 جرم شناسی از منظر امام علی(ع) تحلیل جرم شناختی احادیث امام علی  محمدحسن خسروی سیدمصطفی محقق داماد 1386
 27 جایگاه زنان در امر قضاوت از منظر فقه و حقوق  مهدی بوژمهرانی سیدحسین سادات حسینی 1388
 28 جرایم مرتبط با آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقه و حقوق  مهدی ناصری محمدعلی اردبیلی 1389
 29 جرائم علیه نظام اقتصادی کشور در فقه و حقوق ایران (احتکار)  علیرضا جمالی زواره حسین میرمحمدصادقی 1390
 30 جرائم و تخلّفات انتخاباتی در حقوق ایران  عبدالله رمضانی حسین میرمحمدصادقی 1390
 31 دیه و موارد پرداخت آن از بیت المال  علیرضا احمدی سیدحسین سادات حسینی 1387
 32 حقوق زندانیان در فقه و قوانین موضوعه  محمدرضا بهارلو محمدهادی صادقی 1389
 33 ورود به حریم خصوصی غیر و مجازات آن  کاظم کشاورز خضربیگی حسین میرمحمدصادقی 1389
 34 جهانی شدن حقوق کیفری، اقتضاء و موانع  محمود عطاردی علی حسین نجفی ابرندآبادی 1390
 35 سیاست کیفری قانون گذای ایران ازجهت نوع وشدت کیفردرسه دهه بعدازانفلاب  مهدی صالحی مقدم محمدهادی صادقی 1390
 36 کاربرد کیفری قاعده لاضرر در قلمرو احکام کیفری  مهدی ابراهیمی هاتف  محمدهادی معرفت 1386
 37 کیفر شناسی اسلامی از منظر اجرای مجازاتها  سیدمیثم عظیمی محمد آشوری 1387
 38 گونه شناسی مجازات ها در کیفر شناسی اسلامی  مهدی جودکی حسین میرمحمدصادقی 1387
 39 مسئولیّت کیفری ناشی از فعل غیر در فقه جزایی و حقوق جزا  حسن تقوی مند عباس شیخ الاسلامی 1388
 40 مطالعه تطبیقی بهره کشی جنسی در فقه امامیه ,حقوق ایران و اسناد بین الملل  علیرضا امیرآبادی محمدعلی اردبیلی 1386
 41 نوآوریهای لایحه(قانون) رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان  مجید شریف زاد محمدعلی اردبیلی 1386
 42 موارد بازداشت موقّت در اسلام و حقوق ایران  روح الله عسکری محمود آخوندی 1388
 43 نظام جرائم در اسلام و شریعت یهود  رضا قلی پور  محمدهادی صادقی 1391
 44 بررسی فقهی حقوقی حالت خطرناک در تحوّلات حقوق کیفری محمدباقر علی پور  علی حسین نجفی ابرندآبادی 1391
 45 جرم ادم ربایی ازمنظرفقه وحقوق حمیدرضا اصطهباناتی  حسین میرمحمدصادقی 1391
 46 نقش اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی  حسین محمدزاده سراب  حسین میرمحمدصادقی 1392
 47 بررسی فقهی و حقوقی اصل قانونی بودن مجازات در تعزیرات  جابر لطفی خانقاه  رضا دانشورثانی 1392
 48 مبانی فقهی و حقوقی اجرای علنی کیفر   خلیل اله برزنونی  سیدمحسن موسوی فر  1392
 49  مسؤلیت کیفری مدعیان دروغین مقامات معنوی  مهدی سبحانی فرد  عبدالرضا جوان جعفری  1392
 50  مفهوم و ملاک افساد و مصادیق آن در لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 90  محمدمهدی بابائی منصورآباد  سیدمصطفی محقق داماد  1392
 51  ارتکاب جنایت در حال خواب از منظر فقه امامیه و ق.م.ا  اسماعیل بلوچ زاده گوجی  عبدالرضا اصغری دفاع نشده
 52  انعکاس قاعده درء در قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۰)  محمد ذوقی  رضا دانشورثانی دفاع نشده
 53  بررسی تطبیقی حقوق متّهم در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی  مهدی جعفری پنجی  محمد آشوری دفاع نشده
 54  بررسی تطبیقی نظام مجازاتها در قانون جزایی حمورابی و آیین یهود و شریعت اسلام  عبدالحسین حامی سراوانی  علی حسین نجفی ابرندآبادی دفاع نشده
 55  بررسی جرائم رشاء و ارتشاء از منظر فقه و حقوق ایران  احمد زارع زردینی  حسین میرمحمدصادقی دفاع نشده
 56  بررسی حقوقی، جرم شناختی بزه دسترسی غیر مجاز به اطلاعات فضای مجازی (هک کردن)  غلامرضا عباسی میانرودی  حسین میرمحمدصادقی دفاع نشده
 57  بررسی علل خانوادگی بزه کاری اطفال در فقه و جرم شناسی  محمدمهدی زمانی  محمدعلی اردبیلی دفاع نشده
 58  بررسی فقهی حقوقی تعویق صدور حکم  علی گرامی  رضا دانشورثانی دفاع نشده
 59  بررسی فقهی حقوقی جرائم مادی صرف  حسن صیاد  عبدالرضا جوان جعفری دفاع نشده
 60  بررسی فقهی حقوقی قاعده لاقود  سیدمرتضی میرشفیعی  رضا دانشورثانی دفاع نشده
 61  بررسی فقهی حقوقی مجازات حبس در جرایم مالی  محمد حاجلو  عبدالعلی توجهی دفاع نشده
 62  بررسی قوانین ویژه اطفال و نوجوانان در حقوق ایران  رضا ایمانی راد  حسین میرمحمدصادقی دفاع نشده
 63  پیشگیری از بزه دیدگی در اماکن مذهبی  محمد اشرفیان  محمدعلی اردبیلی  دفاع نشده
 64  پیشگیری از وقوع جرم در قرآن و حقوق ایران  علی کریمی  محمدهادی صادقی دفاع نشده
 65  تاثیرخویشاوندی درحقوق کیفری  محسن صادقی  حسین میرمحمدصادقی دفاع نشده
 66  تأثیر وسائل ارتباط جمعی بر ارتکاب جرائم علیه حیثیت  سیدمحسن حسینی  علی حسین نجفی ابرندآبادی دفاع نشده
 67  تحلیل اقتصادی مجازات نقدی  سعید ذوقی  عبدالرضا جوان جعفری دفاع نشده
 68  جرم تبانی  محمدرضا عصمتی  حسین میرمحمدصادقی دفاع نشده
 69  حقوق بزه دیده در جرائم بغی و محاربه در مذاهب اسلامی و حقوق ایران  امید رجبی  محمدتقی فخلعی دفاع نشده
 70  ماهیت و نحوه جبران خسارت معنوی ناشی از جرم  غلامعباس محمدزاده  رضا دانشورثانی دفاع نشده
 71  مجازات های تبعی در جرائم قصاص،حدود و دیات  جواد پندگه  رضا دانشورثانی دفاع نشده
 72  مجازات های تکمیلی از منظر فقه وحقوق جزا  یاسر بوژمهرانی  محمدهادی صادقی دفاع نشده
 73  محدودیت های تقنین درتعزیرات حکومتی  علی اکبر حسین زاده  محمدهادی صادقی دفاع نشده
 74  نقش کنترل های اجتماعی در پیشگیری جرائم  حسین حسن زاده گوجی  سیدمصطفی محقق داماد دفاع نشده
 75 بررسی فقهی حقوقی عفو از دیدگاه مذاهب پنج گانه اسلامی حقوق کیفری ایران امیر ابراهیمی حسین میرمحمدصادقی دفاع شده
 76 بررسی فقهی حقوقی قاعده لاقود سیدمرتضی میرشفیعی رضا دانشورثانی دفاع شده
 77 تحقیقات مقدماتی جرائم منافی عفت در فقه و قوانین موضوعه با تأکید بر نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفر رضا لطفی پور محمدهادی صادقی دفاع شده
 78 تحلیل اقتصادی مجازات نقدی سعید ذوقی عبدالرضا جوان جعفری دفاع شده
 79 تکفیر، مبانی و ضرورت جرم انگاری سجاد روستائی عبدالرضا اصغری دفاع شده
 80 قلمرو و مبانی جرم انگاری و جرم زدائی در فقه و حقوق ایران محمد احمدی حسین میرمحمدصادقی دفاع شده
 81 ماهیت و نحوه جبران خسارت معنوی ناشی از جرم غلامعباس محمدزاده رضا دانشورثانی دفاع شده
 82 نقش فرائض غیرمالی درپیشگیری رشدمدارازجرم علی رحمانی نسب عبدالرضا اصغری دفاع شده

بيشتر