دانشگاه علوم اسلامی
نخستین جلسه کرسی نظریه پردازی با عنوان آسیب شناسی مقررات مربوط به مصونیت مدنی در حقوق ایران

نخستین جلسه کرسی نظریه پردازی با عنوان آسیب شناسی مقررات مربوط به مصونیت مدنی در حقوق ایران

نخستین جلسه کرسی های نظریه پردازی با ارائه دکتر سیدحسن وحدتی شبیری و نقد دکتر محمود حکمت نیا و دکتر محمدعلی سعیدی
ادامه مطلب
افتتاح واحد خواهران دانشگاه علوم اسلامی رضوی با حضور آیت الله رئیسی

افتتاح واحد خواهران دانشگاه علوم اسلامی رضوی با حضور آیت الله رئیسی

طی مراسمی واحد خواهران دانشگاه علوم اسلامی رضوی با حضور آیت الله رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی و رئیس قوه قضائیه افتتاح شد
ادامه مطلب
انتصاب دکتر حسن بشیر به سمت مشاور ریاست و مدیر گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه

انتصاب دکتر حسن بشیر به سمت مشاور ریاست و مدیر گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه دکتر حسن بشیر به سمت مشاور ریاست و مدیر گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه علوم اسلامی رضوی منصوب شد
ادامه مطلب
12345678910...>>>