کارشناسی

نمونه سوالات آزمون آن دسته از متقضیان دانشگاه که با مدرک پیش دانشگاهی قصد ورود به مقطع کارشناسی را دارند.
کارشناسی دیپلمه سال 1391
کارشناسی دیپلمه سال 1392
کارشناسی دیپلمه سال 1394 و سال 1395
کارشناسی دیپلمه سال 1396


نمونه سوالات آزمون آن دسته از متقاضیان که با مدرک حوزوی قصد ورود به مقطع کارشناسی را دارند.
کارشناسی طلاب سال 1391
کارشناسی طلاب سال 1392
کارشناسی طلاب سال 1394 و سال 1395
کارشناسی طلاب سال 1396

کارشناسی ارشد

رشته فلسفه و کلام اسلامی
رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
رشته علوم قرآن و حدیث
رشته حقوق بین الملل
رشته حقوق جزا و جرم شناسی
رشته حقوق خصوصیj