.آخرین اخبار
.آخرین رسانه ها

نخستین جلسه کرسی نظریه پردازی با عنوان آسیب شناسی مقررات مربوط به مصونیت مدنی در حقوق ایران

شرح گزارش: نخستین جلسه کرسی های نظریه پردازی با ارائه دکتر سیدحسن وحدتی شبیری و نقد دکتر محمود حکمت نیا و دکتر محمدعلی سعیدی
نام عکاس: محمدرضا حسینی
تاریخ بارگذاری:

1398/2/17 سه‌شنبه

تعداد بازديد: -

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
مطالب مرتبط
.