معرفی دانشگاهhttp://razaviac.aqr.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=f5c0b7e5-6d84-4993-b570-ddf9d268be60 غلامحسین امانتی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن:05132218990 داخلی354
پست الکترونیکی:hoam1352@yahoo.com
نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2