اداره خدمات و پشتیبانی


علی اکبر راستگو
تحصیلات: کارشناسی ارتباطات اجتماعی
تلفن: 243 داخلی 051132218990
پست الکترونیکی:
نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره 2

    

اهم فعالیتها
 •  نظارت به کلیه امور مربوط به حوزه خدمات و پشتیبانى و راهنمایى کارکنان تحت سرپرستى.
 •  استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق.
 •  دریافت درخواستهاى خرید ارجاعی از سوى مقام مافوق و پیش‏ بینى خرید با توجه به آیین ‏نامه معاملات و مقررات.
 •  برنامه ‏ریزى جهت خرید کالاهاى مصرفى و غیر مصرفى دانشگاه با در نظر گرفتن رعایت اصل صرفه و صلاح.
 •  تهیه و تنظیم صورتجلسات مربوط به ترخیص کالا جهت ارائه به مقام مافوق.
 •  تهیه برنامه جهت انجام امور خوابگاه دانشجویان و امور مربوط به سلف سرویس.
 •  انجام و هماهنگی جهت خرید کلیه مایحتاج دانشگاه.
 •  نظارت بر سازماندهی اسکان دانشجویان.
 •  تهیه برنامه جهت امور مربوط به سلف سرویس و آشپزخانه.
 •  نظارت بر امور اجرایی سلف سرویس.
 •  نظارت بر امور اجرایی خدمات عمومی , جلسات و سمینارها.
 •  تهیه گزارشات لازم از میزان ثبت سفارشات و خریدها.
 •  تهیه گزارشات عملکردى خدمات و پشتیبانى امور دانشگاه هر شش ماه یکبار.
واحدهای سازمانی
 
خدمات سلف سرویس
کارپردازی خشک شویی
نگهبانی حمل ونقل