افتخارات پژوهشی


آشنایی با اصول علم رجال اثر برگزیده سومین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
آیه ولایت؛ پندارها و پاسخها اثر برگزیده پنجمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث  رتبه سوم پنجمین جشنواره علمی ـ پژوهشی فردوسی (پایان‌نامه(
اثر برگزیده هشتمین همایش کتاب سال حوزه
اثر برگزیده دومین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان 
اثر برگزیده سومین دوره انتخاب کتاب سال استان خراسان رضوی   
رتبه سوم ششمین جشنواره علمی ـ پژوهشی فردوسی (کتاب(
کتاب شایسته تقدیر در چهاردهمین جشنواره کتاب سال دانشجویی
کتاب شایسته تقدیر در اولین جشنواره کتاب سال قرآنی دانشجویی
اسوه‌های عملی و پیرایه‌های خرافی در داستان یوسف پیامبرعلیه السلام اثر برگزیده پنجمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
رتبه دوم مقاله و پژوهش استادان بخش دانشگاهی هفدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
اصلاح الگوی مصرف از نگاه اسلام رتبه اول سطح چهار در بخش کتاب ششمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
الزام سیاسی اثر برگزیده دومین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
تقدیر از مؤلف کتاب به عنوان نویسنده نمونه در اولین مراسم جشن رونمایی کتاب مشهد سال 1385
امامت‌پژوهی؛ از دیدگاه امامیه، معتزله و اشاعره کتاب برگزیده اولین مراسم انتخاب کتاب سال استان خراسان
اهل البیت فی القرآن الکریم اثر برگزیده اولین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
تقدیر از مؤلف کتاب به عنوان نویسنده نمونه در اولین مراسم جشن رونمایی کتاب مشهد سال 1385
التعلیق [فی علم الکلام] اثر برگزیده دومین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
بازار مسلمانان؛ آداب و مقررات اثر برگزیده «اولین فراخوان آثار پژوهشی در عرصه تبلیغ دین»، اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
بازشناسی نهضت عاشورا برگزیده اولین دوره سوگواره پیام خورشید، اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
جریان شناسی تفاسیر فقهی (ج1و2) اثر برگزیده هجدهمین دوره جایزه کتاب فصل
رتبه دوم هشتمین جشنواره علمی ـ پژوهشی فردوسی در بخش کتاب
رتبه دوم (مشترک) در حوزه علوم قرآن در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
رتبه اول سطح چهار در بخش علوم قرآنی و تفسیر در هفتمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
خاتمیت و پرسشهای نو (ج 1) اثر برگزیده یازدهمین جشنواره پژوهشی شیخ طوسی
دانش درایه الحدیث اثر برگزیده چهارمین دوره کتاب سال حوزه
زکات باطنی، پژوهشی فقهی درباره گستره زکات از نگاه قرآن اثر برگزیده یازدهمین همایش کتاب سال حوزه (پایان‌نامه)
اثر برگزیده در حوزه دین پژوهی در نهمین دوره انتخاب کتاب سال استان خراسان رضوی
رتبه اول سطح چهار در بخش فقه, حقوق و اصول فقه در هفتمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
رتبه دوم در نخستین جشنواره علمی پژوهشی علامه طباطبایی (ره)
سازگاری و گذشت (مدارا و عفو) اثر برگزیده در حوزه معارف قرآن در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم
علوم قرآنی در مکتب اهل بیت   اثر برگزیده پنجمین جشنواره سراسری جایزه گام اول در بخش علوم روایی
رتبه دوم سطح چهار در بخش کتاب ششمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
اثر برگزیده هشتمین دوره انتخاب کتاب سال استان خراسان رضوی در حوزه دین‌پژوهی
فرهنگ اصطلاحات حقوق جزا اثر برگزیده پنجمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه‌های اسلامی (ج2) اثر برگزیده پنجمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه    اثر برگزیده هشتمین همایش کتاب سال حوزه
اثر برگزیده دومین جشنواره کتاب دین   
اثر برگزیده دومین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان   
رتبه دوم ششمین جشنواره علمی ـ پژوهشی فردوسی
قرآن و زیبایی‌شناسی اثر برگزیده دهمین دوره انتخاب کتاب سال استان خراسان رضوی در موضوع «دین پژوهی»، سال 1392
اثر برگزیده پنجمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان (در قالب پایان‌نامه با عنوان «زیبایی شناسی قرآن»)
مبانی رفع تعارض اخبار از دیدگاه شیخ طوسی اثر برگزیده در موضوع دین‌پژوهی در پنجمین دوره انتخاب کتاب سال استان خراسان رضوی
مثبت‌اندیشی یا منفی‌نگری؟ رتبه اول پژوهشهای قرآنی بخش دانشگاهی شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم
مشاوره و راهنمایی؛ اصول و روشها اثر برگزیده «اولین فراخوان آثار پژوهشی در عرصه تبلیغ دین»، اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
مفاهیم بنیادین حقوق کیفری رتبه دوم پنجمین جشنواره علمی ـ پژوهشی فردوسی
مهارت خودآگاهی اثر برگزیده «اولین فراخوان آثار پژوهشی در عرصه تبلیغ دین»، اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
مهارت گفت و گو اثر برگزیده «اولین فراخوان آثار پژوهشی در عرصه تبلیغ دین»، اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
مهارت نظم و انضباط فردی و اجتماعی اثر برگزیده دومین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
مهارتها و آداب دوستی رتبه دوم هفتمین جشنواره علمی ـ پژوهشی فردوسی
مهارتهای زندگی با نگاه دینی اثر شایسته تقدیر در هشتمین دوره انتخاب کتاب سال استان خراسان رضوی در حوزه خانواده
نقش اسلام در پیشگیری و کاهش بزهکاری رتبه سوم چهارمین جشنواره علمی ـ پژوهشی فردوسی
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا اثر برگزیده دومین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
روش‌شناسی مطالعات دینی    اثر برگزیده چهارمین دوره انتخاب کتاب سال استان خراسان رضوی
رتبه اول ششمین جشنواره علمی ـ پژوهشی فردوسی
رابطه سببیت در حقوق کیفری    کتاب برتر چهاردهمین جشنواره کتاب سال دانشجویی   
رتبه اول ششمین جشنواره علمی ـ پژوهشی فردوسی   
اثر شایسته تقدیر در بیست و پنجمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق
فلسفه حقوق رتبه دوم ششمین جشنواره علمی ـ پژوهشی فردوسی
فلسفه دین رتبه اول هفتمین جشنواره علمی ـ پژوهشی فردوسی
وحدت و همگرایی در اندیشه اسلامی رتبه اول در نشست مشترک علما و روحانیون شیعه و اهل سنت، اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی (مقاله)
آسیب‌شناسی فهم حدیث اثر مورد تحسین در شانزدهمین همایش کتاب سال حوزه
اثر شایسته تقدیر در بیست و چهارمین دوره جایزه کتاب فصل
اثر شایسته تقدیر در سی و یکمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
رتبه دوم بخش «فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث» در هفتمین جشنواره بین المللی فارابی
رتبه اول سطح چهار در بخش علوم و معارف حدیث، نهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
زیباشناسی قرآن از نگاه بدیع اثر برگزیده در بیست و پنجمین دوره جایزه کتاب فصل
اثر برگزیده پنجمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان (در قالب پایان‌نامه با عنوان «زیبایی شناسی قرآن»)
رتبه سوم سطح چهار در بخش علوم و معارف قرآنی، نهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
عوامل مؤثر در تشخیص موضوعات احکام رتبه دوم سطح چهار در بخش فقه و اصول، هشتمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
اثر مورد تحسین شورای علمی همایش در پانزدهمین همایش کتاب سال حوزه
آشنایی با اقتصاد اسلامی رتبه دوم سطح چهار در بخش اقتصاد، هشتمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
سلسله مباحث اقتصاد در سبک زندگی اسلامی (دوره هشت جلدی) اثر برگزیده بخش ویژه یازدهمین دوره انتخاب کتاب سال استان خراسان رضوی در موضوع «سبک زندگی اسلامی»
الکافی فی المفردات رتبه دوم سطح چهار در بخش ادبیات عرب، نهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
بررسی فقهی حقوقی اداره مال غیر رتبه سوم سطح چهار در بخش فقه، نهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
منطق گزاره ای اثر مورد تحسین شورای علمی همایش در هفدهمین همایش کتاب سال حوزه
رتبه اول یازدهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
مبانی فقهی اقتصاد اسلامی رتبه دوم سطح چهار در بخش فقه و اصول، دهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
پول و بانکداری اسلامی رتبه اول یازدهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
رابطه نفس و بدن رتبه دوم یازدهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
اسلام و حقوق دیپلماتیک رتبه سوم یازدهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
نظام مدیریت علوی رتبه سوم یازدهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
شرط ذخیره مالکیت رتبه سوم یازدهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
آشنایی با اصول علم رجال ویرایش جدید رتبه اول دوازدهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
تربیت جنسی در اسلام؛ آموزه‌ها و راهکارها رتبه سوم دوازدهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
مکاتب فقهی رتبه سوم دوازدهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان