.آخرین اخبار
.آخرین رسانه ها
فراخوان ها

همایش قرآن کریم جامعیت و جهانی بودن

همایش علمی «قرآن کریم؛ جامعیت و جهانی بودن» با مشارکت دانشگاه علوم اسلامی رضوی در اسفند ماه 1396 برگزار خواهد شد.  همایش  1396/7/10 دوشنبه
محورهای همایش
الف. مفاهیم و مبانی
    مفهوم شناسی جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم
    مبانی قرآنی، روایی و کلامی جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم
    زبان قرآن و روش شناسی پاسخگویی به نیازهای بشر در هر زمان
    جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم بر اساس ترتیب نزول
    منبع شناسی جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم
ب. ابعاد و مسائل
    جامعیت قرآن کریم درساحت های فردی واجتماعی، علوم انسانی و طبیعی، امور دنیوی و اخروی، و...
    جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم از منظر آیات و روایات
    جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم از منظر نهج البلاغه و صحیفه سجادیه
    مطالعه تطبیقی قرآن کریم با رویکرد جامعیت و جهانی بودن قرآن
    آراء اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان درباره جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم
    جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم و سبک زندگی
    جامعیت قرآن کریم در آیه «تِبیانَاً لِکُلّ شَیء» و رابطه آن با عترت
    جامعیت و مرجعیت علمی قرآن کریم
ج. چالش ها و شبهات
    جهانی بودن قرآن کریم و چگونگی تعامل با مدرنیته و پست مدرنیته
    جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم و حقوق بشر
    چگونگی تعامل قرآن کریم با علوم جدید
    بررسی دیدگاه های مستشرقان در زمینه جهانی بودن و جامعیت قرآن کریم
    تعامل قرآن کریم و فرهنگ زمانه
    ارتباط جهانی بودن با عربیت قرآن کریم
    جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم و تفکر سکولار
    قرآن کریم و پاسخگویی به مسائل جدید
بخش ویژه
رسالت حوزه های علمیه، دانشگاه ها، و جامعه المصطفی در تبیین جهانی بودن و جامعیت قرآن کریم

 دریافت پوستر
مشاهده سایت همایش 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
.