.آخرین اخبار
.آخرین رسانه ها

پذیرش عضو هیئت علمی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی طی فراخوان بهمن ماه مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 14 عضو هیئت علمی جذب خواهد کرد  اخبار و اعلانات  1396/11/23 دوشنبه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این دوره دانشگاه علوم اسلامی رضوی برای تأمین نیاز خود به اعضای هیئت علمی در رشته های اقتصاد، فقه و مبانی حقوق اسلامی، جامعه شناسی، روانشناسی، روابط بین الملل، علوم ارتباطات اجتماعی، حقوق و تصوف و عرفان از بین دارندگان مدرک دکتری مرتبط یا سطح چهار حوزه علمیه عضو هیئت علمی تمام وقت جذب خواهد کرد.
این گزارش حاکی است داوطلبان می توانند با ورود به سایت مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در صورتی که دارای شرایط اختصاصی دانشگاه باشند در این دوره شرکت نمایند.
شایان ذکر است بعد از بررسی اولیه مدارک داوطلبان، دانشگاه برای جلسه اختبار از ایشان دعوت به عمل خواهد آورد.
برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه فرمایید. 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
مطالب مرتبط
.