.آخرین اخبار
.آخرین رسانه ها

نشریه خبری دانشگاه علوم اسلامی رضوی در پله اول

نخستین پیش شماره نشریه خبری دانشگاه علوم اسلامی رضوی با عنوان «باشما» منتشر شد    1397/4/17 يكشنبه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه این نشریه در چهار صفحه و با مقالات و یادداشتهایی از اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم اسلامی رضوی به زیور طبع آراسته شد.
این نشریه به صاحب امتیازی روابط عمومی دانشگاه، مدیر مسئولی علی جانفزا و سردبیری مهدی عادل به صورت ماهنامه منتشر می شود.
فایل این نشریه را در ذیل خبر دانلود نمایید. 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
مطالب مرتبط
.