.آخرین اخبار
.آخرین رسانه ها

انتشار هفدهمین شماره مجله علمی پژوهشی فقه مدنی

هفدهمین شماره دو فصلنامه علمی پژوهشی آموزه های فقه مدنی به همت دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شد  اخبار و اعلانات  1397/7/17 سه‌شنبه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم اسلامی ، جدیدترین شماره مجله علمی پژوهشی با موضوع آموزه های فقه مدنی منتشر شد.
هفدهمین شماره دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری ویژه بهار وتابستان 1397 می باشد و فهرست مقالات منتشر شده با عناوین :
- تبیین مقتضای عقد و قاعده سیاق با نگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منطق  
ماهیت حقوقی قرارداد مشارکت در تولید از منظر حقوق ایران و فقه امامیه 
نقدی بر تفاسیر حقوقی  ماده 218 قانون مدنی و ارایه تفسیر بر پایه اموزه های فقه امامیه
بررسی فقهی و حقوقی راهکار های تعیین ضامن در تداخل عرضی اسباب

دیگر مقالات منتشر شده:
بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل
باز پژوهی ادله فقهی سقوط خیار غین با تصرف قبل از علم
امکان سنجی فقهی وقف حقوق معنوی با نگاهی به ماده 55 قانون مدنی 
جایگاه قاعده تحذیر در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت

"مجلۀ آموزه های فقه مدنی" بر اساس مجوز کمیسیون بررسی نشریات کشور از بهار وتابستان 1389 دارای درجه علمی پژوهشی می باشد.
  

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
مطالب مرتبط
.